Contact Service

Informatie Op 't Zand Ridderkerk

NIEUWS VANUIT DE BOUW

Via deze informatiepagina houden wij u op de hoogte van de realisatie van Op 't Zand in Ridderkerk.

________________________________________________________________________________

Schademeldingen

d.d. 2-9-2019

Het kan voorkomen dat u tijdens de duur van de heiwerkzaamheden in de omgeving meent dat uw pand nadelige gevolgen heeft opgelopen. Hanselman Groep B.V. kan u in deze situatie verder helpen. Voor uw vragen, opmerkingen of klachten van bouwkundige aard welke verband houden met de bouwactiviteiten, kunt u zich tot het Bedrijfsbureau wenden. Zij kunnen u over de verdere gang van zaken informeren. 

Stuur hiervoor een e-mail naar bedrijfsbureau@hanselman.nl en vermeld hierin de volgende informatie:

  • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
  • Het adres van het pand welke het betreft
  • Ons referentienummer
  • Uw vraag met een (korte) toelichting en/of waar waar de schade zichtbaar is

Heiwerk vervolgd

29-8-2019

De heiwerkzaamheden worden vandaag vervolgd. Eerst door middel van het heien van zandpalen. Daarna worden op dezelfde plaats de betonpalen geslagen. De eerste twee dagen zullen de trillingsmeters constant op afstand worden gemonitord. 

Heiwerk gestart!

23-8-2019

De heiwerkzaamheden zijn gestart!

Van Mierlo Zomersluiting

29-7-2019

Heistelling gearriveerd

d.d. 25-7-2019

De heistelling is gearriveerd. In week 34 wordt deze opgebouwd en starten de heiwerkzaamheden van de 52 woningen.

Brief omwonenden: start bouw 52 woningen Op ’t Zand Ridderkerk

d.d. 17-07-2019

Op 16 juli jl. is de brief met betrekking tot de start bouw van project Op 't Zand verstuurd naar omwonenden. Download de brief: Download

Voorbereidende bouwwerkzaamheden

d.d. 15-7-2019

De voorbereidende bouwwerkzaamheden zijn gestart. De bouwputten van de 52 woningen worden uitgegraven en de bouwplaats wordt ingericht. Binnenkort arriveert de heistelling!

INFO@VMIERLO.NL 0174 - 522 300
Akkoordakkoord