Contact Service

Informatie Op 't Zand Ridderkerk

NIEUWS VANUIT DE BOUW

________________________________________________________________________________

Eerste daken gereed!

d.d. 22-10-2020

De daken van de eerste twee woningen in het project Op ’t Zand zijn gereed! Momenteel is de dakdekker bezig met de overige daken in het eerste woningblok en zal daarna verder gaan met blok 2. Bij  de woningen in blok 2 zijn de indak PV-panelen gereed. Vanaf volgende week worden de PV-panelen bij het derde woningblok gemonteerd.

De casco’s van de dijkwoningen zijn inmiddels gereed; ook de toppen zijn geplaatst. Bij alle woningblokken, met uitzondering van dit blok, is het metselwerk in volle gang. Bij de dijkwoningen start naar verwachting eind november het metselwerk.

Daarnaast is het uitvoeringsteam binnen in de woningen drukdoende met diverse afbouwwerkzaamheden.

Bouwupdate

d.d. 23-09-2020

Er gebeurt veel op de bouwplaats van Op 't Zand in Ridderkerk. Bij de helft van de blokken woningen zijn de dakkappen geplaatst en de buitenunits van de warmtepompen. Bij de eerste twee blokken zijn tevens de indakzonnepanelen gemonteerd en kunnen binnenkort de dakpannen worden aangebracht, zodra het zinkwerk van de goten gereed is. Daarnaast is het metselwerk van de eerste blokken woningen gereed en bij de overige blokken in volle gang. 

Bij de dijkwoningen zijn de damwanden inmiddels verwijderd en kunnen we starten met het plaatsen van de casco’s.

De afbouw in de eerste blokken woningen is reeds gestart. Eind deze week zijn de binnenwanden van de woningen in de eerste twee blokken gereed. Bij de overige woningen worden komende periode de vloerverwarming aangebracht en de dekvloeren gesmeerd.

Brief wegafsluiting Middenmolendijk

d.d. 24-08-2020

Middels bijgesloten brief met plattegrond informeren wij u over de tijdelijke wegafsluiting van de Middenmolendijk en omleiding in verband met dijkwerkzaamheden bij project Op 't Zand Ridderkerk. De weg is afgesloten van 7 september tot en met 11 september 2020.

Download de brief:  Download

Metselwerk en dakelementen

d.d. 10-07-2020

Wij geven u graag weer een update met betrekking tot de bouw van project Op 't Zand in Ridderkerk. 

Wij zijn reeds gestart met het plaatsen van de dakkappen. Deze zijn bij de woningen in blok 1 geplaatst. Naar verwachting worden volgende week de dakkappen van blok 2 geplaatst. Na de bouwvakantie volgen de dakkappen van de overige blokken woningen. Zodra de eerste blokken woningen zijn voorzien van zonnepanelen, zal worden gestart met het aanbrengen van de dakpannen bij blok 1.

Daarnaast is het metselwerk in volle gang. Bij vijf blokken woningen is het metselwerk op de begane grond af. Hier gaan we komende periode de hoogte in. Bij drie blokken woningen is het metselwerk op de begane grond in volle gang en er zijn nog twee blokken waar het metselwerk nog niet is gestart. 

Daarnaast zijn bij de dijkwoningen in blok 4 de wanden in de dijk reeds gestort en zal naar verwachting de vloer voor de bouwvakantie op dijkniveau worden gestort.

Bouwvakantie
Van maandag 3 augustus tot en met vrijdag 21 augustus is de bouwvakantie en is Van Mierlo gesloten. Ons kantoor is in deze periode niet bereikbaar. Op maandag 24 augustus zijn wij weer geopend en bereikbaar.

Op de bouwplaats van Op 't Zand wordt tijdens de bouwvakantie wel doorgewerkt. Mocht zich een spoedsituatie voordoen, dan kunt u zich melden bij de uitvoerder in de bouwkeet op het bouwterrein.

Schademeldingen
Alle schademeldingen die gedaan zijn bij Hanselman Groep zijn momenteel in behandeling bij de verzekeringsmaatschappij. Er is een expert bij u langsgekomen of komt nog langs, om de schade op te nemen.

Bouwvoortgang

d.d. 05-06-2020

Stapsgewijs verrijst de woonbuurt Op ’t Zand! Het uitvoeringsteam is drukdoende van het plaatsen van de casco’s. De casco’s van blokken 1 t/m 3 en 5 t/m 9 zijn al geplaatst.

Daarnaast worden momenteel de kozijnen gesteld, de toppen geplaatst en is het isolatie- metselwerk bij de eerste blokken woningen in volle gang. Het metselwerk duurt naar verwachting tot het einde van het jaar. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden de komende maanden. Wij houden u hierover op de hoogte.

Naar verwachting worden vanaf week 28 de dakelementen geplaatst.

Schademeldingen
Wij zijn in overleg met de verzekeringsmaatschappij over de afhandeling van de schademeldingen. Alle meldingen die gedaan zijn bij Hanselman Groep worden overgedragen aan de verzekeringsmaatschappij. Binnenkort komt er een expert bij u langs, zodat de schade kan worden opgenomen en worden opgelost.

Begane grondvloeren en casco's

d.d. 30-04-2020

Het uitvoeringsteam is drukdoende met het plaatsen van de begane grondvloeren en casco’s.

De funderingswerkzaamheden van het laatste blok worden momenteel uitgevoerd. Daarnaast zijn de wanden van de eerste verdieping van blokken 1 t/m 3, 5 en 6 gereed. Nadat de tweede verdiepingsvloeren gereed zijn, worden hier de toppen geplaatst.

De komende periode worden de casco’s van blokken 7 t/m 10 geplaatst. Naar verwachting wordt de onderste verdieping van het laatste blok woningen, blok 4, in juni gestort. Daarna kunnen de damwanden worden verwijderd. Na het verwijderen van de damwanden worden de schademeldingen in behandeling genomen. Er zal dan contact met u worden opgenomen.

Daarnaast start binnenkort bij de eerste blokken woningen het isolatie- en metselwerk.

Mooie luchtfoto's van de bouwplaats

d.d. 15-04-2020

Mooie luchtfoto's van de bouwplaats van project Op 't Zand! Er wordt gewerkt aan de funderingen, begane grondvloeren en casco's van de 52 woningen.

Heiwerk afgerond!

We hebben goed nieuws! Na een intensieve en lange periode van heiwerk, waarin wij vele obstakels uiteindelijk hebben overwonnen, is op 6 april jl. de laatste paal geslagen en zijn de heiwerkzaamheden afgerond. De komende periode staat in het teken van de funderingen, begane grondvloeren en het plaatsen van de wanden. Na het storten van de eerste verdiepingsvloeren bij blok 4, zullen de damwanden worden verwijderd.

Schademeldingen n.a.v. heiwerk
In verband met eventuele trillingen die de damwandwerkzaamheden zouden kunnen veroorzaken, zullen de schademeldingen na het verwijderen van de damwanden in behandeling worden genomen. Er zal dan contact met u worden opgenomen.

Heiwerk bijna klaar!

d.d. 26-03-2020

Heiwerk
Het heiwerk is bijna klaar. Momenteel zijn we bezig met het heiwerk van de woningen in blok 4. Dit is het laatste blok. Als de werkzaamheden “voorspoedig” verlopen, verwachten wij in april klaar te zijn met de heiwerkzaamheden.

Funderingen
Op dit moment zijn we bezig met de funderingswerkzaamheden van blok 10. Daarna volgen de funderingen van blokken 9 , 7 en tot slot blok 4.

Begane grondvloeren en casco’s
De komende tijd zijn we druk doende met het plaatsen van de begane grondvloeren en de casco's. Momenteel worden bij blok 6 de begane grondvloeren geplaatst. Bij blok 1 worden begin volgende week de breedplaat verdiepingsvloeren afgestort, waarna blokken 2 en 3 volgen. Bij blok 5 worden daarnaast de wanden van de begane grond geplaatst. Nadat de wanden van dit blok staan, kunnen we bij blok 6 starten met het plaatsen van de wanden.

Bouwvoortgang

d.d. 09-03-2020

Het heiwerk van blok 10 is gereed. Momenteel zijn we bezig met het heiwerk van blok 9. Daarna volgen de betonpalen op de zandpalen van blok 7. Tot slot wordt het heiwerk van blok 4 uitgevoerd. Het is nog onduidelijk hoe lang het heiwerk daadwerkelijk zal duren. De verwachting is dat het heiwerk begin april kan worden afgerond.

Ondertussen zijn de damwanden in de dijk gereed en vinden op dit moment de grondwerkzaamheden bij blok 4 plaats.

Zodra de damwanden zijn verwijderd, wordt de expert ingeschakeld voor eventuele schade aan woningen.

Overige werkzaamheden
De funderingen van blokken 1 t/m 3, 5 en 6 zijn gereed en de funderingswerkzaamheden van blok 8 zijn in volle gang. Bij de eerste drie blokken woningen zijn de begane grondvloeren gereed (m.u.v. bouwnummers 35 en 36) en bij blok 1 worden de eerste casco's geplaatst.

Afsluiting dijk i.v.m. damwanden

d.d. 17-2-2020

Aanstaande vrijdag 21 februari starten we met de bouwwerkzaamheden in de dijk (damwanden). Vanaf dat moment zal de dijk op werkdagen tussen 07.00 - 16.30 uur afgesloten zijn. Wij verwijzen u naar de onderstaande brief d.d. 30-01-2020.

Heiwerk
Momenteel zijn de zandpalen van blok 7 geslagen en zijn we bezig met het heiwerk van blok 10. Als dat gereed is, volgen blok 9, de vibro betonpalen van blok 7 en tot slot blok 4.

Brief wegafsluiting en omleiding Middenmolendijk

d.d. 30-1-2020

Middels bijgesloten brief met plattegrond informeren wij u over de tijdelijke wegafsluiting van de Middenmolendijk en omleiding via de Vlietlaan in verband met bouwwerkzaamheden in de dijk bij project Op 't Zand Ridderkerk. De werkafsluiting is op werkdagen tussen 07.00 en 16.30 uur. Buiten deze tijden is de weg toegankelijk. Naar verwachting duren de werkzaamheden van 4 februari a.s. tot medio mei 2020.

Download de brief: Download

Heiwerk en funderingswerkzaamheden

d.d. 24-01-2020

Stand van zaken heiwerk
Het heiwerk van blok 1 is nagenoeg afgerond! Momenteel zijn we bezig met de heiwerkzaamheden van blok 7. Als dit blok gereed is, volgen blokken 10, 9 en tot slot blok 4.

Start funderingswerkzaamheden
We zijn gestart met het maken van de funderingen. De eerste funderingskist van blok 3 is gereed. Zodra dit blok gereed is, gaan we verder met blok 1.

Om de voortgang te bevorderen is de blokvolgorde van de funderingswerkzaamheden iets gewijzigd. We zijn gestart bij blok 3, daarna volgen 1, 2, 5, 6, 8, 7, 9, 10 en 4.

Voor de overige werkzaamheden houden we de oorspronkelijke bouwvolgorde aan conform de situatietekening. Bekijk de blokverdeling en bouwvolgorde van Op 't Zand: Download

Uitslag proefbelasting en heiwerk

d.d. 20-12-2019

De uitslag van de gemeente is bekend én positief! Dat betekent dat we verder kunnen met het heiwerk. 

Volgorde van het heiwerk
Deze week (week 51) en in week 2 wordt het heiwerk van blok 2 uitgevoerd. Daaropvolgend het heiwerk van blok 1. Hierna volgen de blokken 7 (in zand), 10, 9, 7 (in beton) en 4. Zodra het heiwerk van blok 1 gereed is, starten we hier met de vervolgwerkzaamheden, o.a. de fundering.

Bekijk de bouwvolgorde van Op 't Zand: Download

Statische proef

d.d. 21-11-2019

Op 26 november a.s. zal er een statische proef wordt uitgevoerd op een gemaakte paal. Middels bijgesloten brief brengen wij u hiervan op de hoogte. Download de brief:  Download

Update: afwachting rapportage proefbelasting

d.d. 14-11-2019

Wij hebben vernomen dat er veel onrust heerst omtrent de heiwerkzaamheden en de uitgevoerde proefbelasting. 

Momenteel is de proefbelasting noch afgekeurd noch goedgekeurd. De rapportage ligt bij de gemeente ter beoordeling. Wij hebben als aannemer geen invloed op deze situatie. Net als u wachten wij de berekeningen en de uitslag af. Wij hebben nauw contact met de gemeente. Zodra de uitslag bij ons bekend is, zullen wij u hier uiteraard over informeren.

Rapportage proefbelasting

d.d. 24-10-2019

De proefbelasting van het viertal palen is uitgevoerd. De rapportage wordt uiterlijk maandag 28 oktober aan ons beschikbaar gesteld. Daarna wordt het rapport door de constructeur en de gemeente beoordeeld. Zodra de resultaten hieruit bekend zijn, kunnen wij u nader informeren.

Wij hebben de proefbelasting gefilmd. Bekijk hieronder de video.


Heiwerkzaamheden en proefbelasting 

d.d. 16-10-2019

Zoals u wellicht heeft vernomen, neemt het heiwerk veel tijd in beslag. Dit heeft te maken met de grondslag. Op verschillende plaatsen is er sprake van een instabiele ondergrond, waardoor er een speciale heimethode wordt gehanteerd. Dit betekent dat er per paal tweemaal een zandpaal geslagen moet worden om een stabiele ondergrond te creëren, voordat de betonpaal in de grond gemaakt kan worden.

Uitleg heimethode
Het heiwerk wordt uitgevoerd middels vibropalen. Een vibropaal is een in de grond gevormde grondverdringende betonpaal vervaardigd met behulp van een stalen heibuis. Deze stalen buis wordt op het maaiveld geplaatst. Vervolgens wordt de buis op diepte gebracht door te heien of te trillen. De wapening wordt in de buis gehangen en daarna volgestort met beton. De heibuis wordt daarna uit de grond getrokken.

Proefbelasting
In verband met de instabiele ondergrond is het nodig om bij een viertal gemaakte palen een proefbelasting uit te voeren. Hiervoor komt een speciale installatie op de bouwplaats. Vanaf vrijdag 18 oktober wordt een proefbelasting uitgevoerd. Wij kunnen naar verwachting volgende week de uitkomst van de proefbelasting en de verdere planning van de heiwerkzaamheden met u communiceren.

Evenals bij het heiwerk, kunnen ook deze werkzaamheden eventueel gepaard gaan met hinder. Uiteraard doen wij er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip voor de situatie.

Schademeldingen

d.d. 2-9-2019

Het kan voorkomen dat u tijdens de duur van de heiwerkzaamheden in de omgeving meent dat uw pand nadelige gevolgen heeft opgelopen. Hanselman Groep B.V. kan u in deze situatie verder helpen. Voor uw vragen, opmerkingen of klachten van bouwkundige aard welke verband houden met de bouwactiviteiten, kunt u zich tot het Bedrijfsbureau wenden. Zij kunnen u over de verdere gang van zaken informeren. 

Stuur hiervoor een e-mail naar bedrijfsbureau@hanselman.nl en vermeld hierin de volgende informatie:

  • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
  • Het adres van het pand welke het betreft
  • Ons referentienummer
  • Uw vraag met een (korte) toelichting en/of waar de schade zichtbaar is

Heiwerk vervolgd

29-8-2019

De heiwerkzaamheden worden vandaag vervolgd. Eerst door middel van het heien van zandpalen. Daarna worden op dezelfde plaats de betonpalen geslagen. De eerste twee dagen zullen de trillingsmeters constant op afstand worden gemonitord. 

Heiwerk gestart!

23-8-2019

De heiwerkzaamheden zijn gestart!

Heistelling gearriveerd

d.d. 25-7-2019

De heistelling is gearriveerd. In week 34 wordt deze opgebouwd en starten de heiwerkzaamheden van de 52 woningen.

Brief omwonenden: start bouw 52 woningen Op ’t Zand Ridderkerk

d.d. 17-07-2019

Op 16 juli jl. is de brief met betrekking tot de start bouw van project Op 't Zand verstuurd naar omwonenden. Download de brief: Download

Voorbereidende bouwwerkzaamheden

d.d. 15-7-2019

De voorbereidende bouwwerkzaamheden zijn gestart. De bouwputten van de 52 woningen worden uitgegraven en de bouwplaats wordt ingericht. Binnenkort arriveert de heistelling!

INFO@VMIERLO.NL 0174 - 522 300
Akkoordakkoord