Contact Service

Informatie Op 't Zand Ridderkerk

NIEUWS VANUIT DE BOUW

Via deze informatiepagina houden wij u op de hoogte van de realisatie van Op 't Zand in Ridderkerk.

________________________________________________________________________________

Uitslag proefbelasting en heiwerk

d.d. 20-12-2019

De uitslag van de gemeente is bekend én positief! Dat betekent dat we verder kunnen met het heiwerk. 

Volgorde van het heiwerk
Deze week (week 51) en in week 2 wordt het heiwerk van blok 2 uitgevoerd. Daaropvolgend het heiwerk van blok 1. Hierna volgen de blokken 7 (in zand), 10, 9, 7 (in beton) en 4. Zodra het heiwerk van blok 1 gereed is, starten we hier met de vervolgwerkzaamheden, o.a. de fundering.

Bekijk de bouwvolgorde van Op 't Zand: Download

Statische proef

d.d. 21-11-2019

Op 26 november a.s. zal er een statische proef wordt uitgevoerd op een gemaakte paal. Middels bijgesloten brief brengen wij u hiervan op de hoogte. Download de brief:  Download

Update: afwachting rapportage proefbelasting

d.d. 14-11-2019

Wij hebben vernomen dat er veel onrust heerst omtrent de heiwerkzaamheden en de uitgevoerde proefbelasting. 

Momenteel is de proefbelasting noch afgekeurd noch goedgekeurd. De rapportage ligt bij de gemeente ter beoordeling. Wij hebben als aannemer geen invloed op deze situatie. Net als u wachten wij de berekeningen en de uitslag af. Wij hebben nauw contact met de gemeente. Zodra de uitslag bij ons bekend is, zullen wij u hier uiteraard over informeren.

Rapportage proefbelasting

d.d. 24-10-2019

De proefbelasting van het viertal palen is uitgevoerd. De rapportage wordt uiterlijk maandag 28 oktober aan ons beschikbaar gesteld. Daarna wordt het rapport door de constructeur en de gemeente beoordeeld. Zodra de resultaten hieruit bekend zijn, kunnen wij u nader informeren.

Wij hebben de proefbelasting gefilmd. Bekijk hieronder de video.


Heiwerkzaamheden en proefbelasting 

d.d. 16-10-2019

Zoals u wellicht heeft vernomen, neemt het heiwerk veel tijd in beslag. Dit heeft te maken met de grondslag. Op verschillende plaatsen is er sprake van een instabiele ondergrond, waardoor er een speciale heimethode wordt gehanteerd. Dit betekent dat er per paal tweemaal een zandpaal geslagen moet worden om een stabiele ondergrond te creëren, voordat de betonpaal in de grond gemaakt kan worden.

Uitleg heimethode
Het heiwerk wordt uitgevoerd middels vibropalen. Een vibropaal is een in de grond gevormde grondverdringende betonpaal vervaardigd met behulp van een stalen heibuis. Deze stalen buis wordt op het maaiveld geplaatst. Vervolgens wordt de buis op diepte gebracht door te heien of te trillen. De wapening wordt in de buis gehangen en daarna volgestort met beton. De heibuis wordt daarna uit de grond getrokken.

Proefbelasting
In verband met de instabiele ondergrond is het nodig om bij een viertal gemaakte palen een proefbelasting uit te voeren. Hiervoor komt een speciale installatie op de bouwplaats. Vanaf vrijdag 18 oktober wordt een proefbelasting uitgevoerd. Wij kunnen naar verwachting volgende week de uitkomst van de proefbelasting en de verdere planning van de heiwerkzaamheden met u communiceren.

Evenals bij het heiwerk, kunnen ook deze werkzaamheden eventueel gepaard gaan met hinder. Uiteraard doen wij er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip voor de situatie.

Schademeldingen

d.d. 2-9-2019

Het kan voorkomen dat u tijdens de duur van de heiwerkzaamheden in de omgeving meent dat uw pand nadelige gevolgen heeft opgelopen. Hanselman Groep B.V. kan u in deze situatie verder helpen. Voor uw vragen, opmerkingen of klachten van bouwkundige aard welke verband houden met de bouwactiviteiten, kunt u zich tot het Bedrijfsbureau wenden. Zij kunnen u over de verdere gang van zaken informeren. 

Stuur hiervoor een e-mail naar bedrijfsbureau@hanselman.nl en vermeld hierin de volgende informatie:

  • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
  • Het adres van het pand welke het betreft
  • Ons referentienummer
  • Uw vraag met een (korte) toelichting en/of waar waar de schade zichtbaar is

Heiwerk vervolgd

29-8-2019

De heiwerkzaamheden worden vandaag vervolgd. Eerst door middel van het heien van zandpalen. Daarna worden op dezelfde plaats de betonpalen geslagen. De eerste twee dagen zullen de trillingsmeters constant op afstand worden gemonitord. 

Heiwerk gestart!

23-8-2019

De heiwerkzaamheden zijn gestart!

Van Mierlo Zomersluiting

29-7-2019

Heistelling gearriveerd

d.d. 25-7-2019

De heistelling is gearriveerd. In week 34 wordt deze opgebouwd en starten de heiwerkzaamheden van de 52 woningen.

Brief omwonenden: start bouw 52 woningen Op ’t Zand Ridderkerk

d.d. 17-07-2019

Op 16 juli jl. is de brief met betrekking tot de start bouw van project Op 't Zand verstuurd naar omwonenden. Download de brief: Download

Voorbereidende bouwwerkzaamheden

d.d. 15-7-2019

De voorbereidende bouwwerkzaamheden zijn gestart. De bouwputten van de 52 woningen worden uitgegraven en de bouwplaats wordt ingericht. Binnenkort arriveert de heistelling!

INFO@VMIERLO.NL 0174 - 522 300
Akkoordakkoord