Contact Service

Informatie Sportlaan Den Haag

NIEUWS VANUIT DE BOUW

________________________________________________________________________________

LUIDKLOKKEN UIT DE SACREMENTSKERK

d.d. 14-11-2018

“Het parochiebestuur van de Vier Evangelisten vraagt aandacht voor het volgende:

Op vrijdag 16 november 2018 vanaf circa 12:00 uur zullen de vier luidklokken uit de toren van de Sacramentskerk worden getakeld. De klokken zullen worden overgebracht naar een bedrijf in Lierop. Daar zullen zij geschikt gemaakt worden voor kerkelijk hergebruik elders in Nederland.

Het parochiebestuur is verheugd dat de klokken alsnog een geschikte herbestemming kunnen krijgen. Een eerder plan om de klokken over te brengen naar het bisdom Riga in Letland bleek helaas niet uitvoerbaar."

Vanaf ca. 8.00 uur zullen de voorbereidende werkzaamheden aanvangen. Deze bestaan uit het maken van grotere openingen in de klokkentoren, het demonteren van de luidklokken in de torenspits en het opstellen van een mobiele kraan en een vrachtwagen voor het transport.

DRONEFILMPJE

d.d. 2-11-2018

Een van de kopers heeft een mooi dronefilmpje gemaakt van de Sacrementskerk. Tijdens de bouw zal vaker worden gefilmd. Deze filmpjes zullen wij via deze pagina met u delen.

Bekijk hier het filmpje

KORTE UPDATE M.B.T. STAND VAN ZAKEN

d.d. 22-10-2018

Een korte update van de stand van zaken in de Sportlaan: VSM is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de asbestsanering in de pastorie.

De nutsbedrijven zijn daarnaast bezig met aanpassingen aan het nutstracee.

PRESENTATIE INFORMATIEBIJEENKOMST SLOOP

d.d. 5-10-2018

Op 27 september jl. hebben we voor direct omwonenden van de Sportlaan een informatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot de sloopwerkzaamheden. Wij stellen de presentatie beschikbaar voor u.

Presentatie... Download

WERKZAAMHEDEN

d.d. 5-10-2018

Nutswerkzaamheden
De afgelopen drie weken is er gewerkt aan het omleggen van de bestaande nutstracé's. Hierdoor is de bestrating opengebroken en zijn bestaande leidingen omgelegd en nieuwe leidingen aangelegd voor gas, water, elektra en data. 

Voorbereiding sanering
Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond en worden de voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden in en rondom de kerk. De komende weken worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

EIGENAAR GEZOCHT: AUTO OP BOUWTERREIN

d.d. 19-9-2018

We zijn gestart met het omleggen van de nutstracé's. Op dit moment staat er nog een auto geparkeerd op het bouwterrein. Wij verzoeken de eigenaar van de auto vriendelijk zo spoedig mogelijk de auto weg te halen. Indien deze auto binnenkort niet is verwijderd, zijn wij genoodzaakt de gemeente te vragen de auto weg te laten slepen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de eigenaar van de auto. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

INFORMATIEBRIEF INZAKE SANERING EN SLOOP

d.d. 12-9-2018

Binnenkort start de saneren en aansluitend het slopen van de Sacramentskerk, alsmede het realiseren van 12 woningen op deze locatie. De huidige planning is dat de sanering en sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf begin oktober 2018 tot en met ca. eind januari 2019. 

Informatiebrief Sloop Sacramentskerk en nieuwbouw 12 woningen... Download

INFO@VMIERLO.NL 0174 - 522 300
Akkoordakkoord