Contact Service

Informatie Watertuinen

NIEUWS VANUIT WATERTUINEN

______________________________________________________________________________

Er gebeurt veel op de bouwplaats van Watertuinen fase 2!

d.d. 10-10-2017

De casco's van de 8 eengezinswoningen type Waterhyacint zijn gereed. Daarnaast worden aan de overkant van de straat de begane grondvloeren gelegd bij de vrijstaande huizen type Waterlelie.

Bouwnummer 1 loopt voor op de rest: hier zijn de kozijnen geplaatst en vordert het metselwerk.

BOUWVOORTGANG WATERTUINEN FASE 2

d.d. 22-9-2017

Er worden momenteel acht eengezinswoningen, type Waterhyacint, en drie vrijstaande woningen, type Waterlelie, gebouwd. Wij brengen u op de hoogte van de bouwvoortgang.

Vrijstaande woningen (Waterlelie)
Wij zijn bezig met de funderingswerkzaamheden. De funderingen zijn deze week afgestort. De installaties worden onder de vloer aangelegd, waarna de fundering wordt aangevuld. Als deze werkzaamheden gereed zijn, kunnen de begane grondvloeren worden gelegd, waarna we de hoogte in gaan!

Eengezinswoningen (Waterhyacint)
De funderingswerkzaamheden zijn gereed en de installaties onder de vloer zijn aangelegd. De begane grondvloeren zijn geplaatst en momenteel worden de eerste prefab wanden geplaatst.

In relatief korte tijd is veel resultaat zichtbaar op de bouwplaats. Wij verwachten dat het plaatsen van de casco's circa twee weken duurt.

INFORMATIEBRIEF OMWONENDEN

d.d. 18-8-2017

De omwonenden van Watertuinen Maasdijk ontvangen een informatiebrief per post met daarin de stand van zaken vanuit de Watertuinen. De onderstaande informatie is hierin opgenomen.

Verkaveling
Momenteel vindt overleg plaats met gemeente Westland over de verkaveling. Dit wordt zorgvuldig beoordeeld door stedenbouw en Welstand: het moet natuurlijk wel goed passen bij de rest van Watertuinen en aansluiten bij de woonvraag die Maasdijk kent! Wij verwachten in september de verkaveling definitief te hebben.

Realisatievolgorde
De verkoop en de realisatie van Watertuinen fase 3 wordt in drie deelfasen uitgevoerd. Naar verwachting gaat de eerste deelfase in het vierde kwartaal van 2017 in verkoop. Deze eerste deelfase bestaat uit semi-bungalows en terraswoningen aan de noordzijde van de Watertuinen aan de Maasdijk, in het verlengde van Vrouwe van Loonstraat.

Afhankelijk van de verkoop van deelfase 1 gaat tweede deelfase in verkoop, bestaande uit rijwoningen (type Watermunt). Deze deelfase is gelegen tussen de noordelijk gelegen eerste deelfase en het verlengde van Aletta Rutgersstraat.

Aansluitend op de huidige gerealiseerde woningen aan Aletta Rutgersstraat wordt de derde deelfase gerealiseerd, bestaande uit 3-, 4- en 5-onder-één-kapwoningen.

Bouwverkeer
In overleg met gemeente Westland blijft de huidige bouwweg behouden. De omliggende bestaande bebouwing blijft zoveel als mogelijk vrij van bouwverkeer. De eerste deelfase gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 van start. Zodra meer bekend is over de start bouw en overige werkzaamheden wordt u hierover nader geïnformeerd.

INFO@VMIERLO.NL 0174 - 522 300