Contact Service

Start verkoop Park Warande Vroondaal

Park Warande Vroondaal in verkoop!

De start verkoop van de 52 woningen Park Warande in Vroondaal Den Haag, op zaterdag 14 september, is goed bezocht!

100 à 125 mensen zijn op de locatie langsgekomen om de definitieve aankoopinformatie op te halen. Er zijn ook al diverse inschrijfformulieren ter plekke ingeleverd!

Op maandag 30 september a.s. sluit de inschrijftermijn. Begin week 41 zijn dan al de eerste aankoopgesprekken.

Meer weten & inschrijven? www.parkwarandevroondaal.nl

INFO@VMIERLO.NL 0174 - 522 300
Akkoordakkoord