Contact Service

Disclaimer

De inhoud van deze e-mail en de mogelijke bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail niet voor u is bestemd, wordt u verzocht om de afzender onmiddellijk te informeren en deze e-mail te vernietigen. Deze digitale handtekening heeft geen relevantie voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen Van Mierlo en een derde partij, noch voor de vraag welke vennootschap behorende tot Van Mierlo partij is bij een (tot stand gekomen) overeenkomst. Dienaangaande is relevant wat daaromtrent is opgenomen in de overeenkomst zelf, alsmede hetgeen is opgenomen in de (eventueel) van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Van Mierlo en/of in de op de overeenkomst van toepassing zijnde branchevoorwaarden. Aan deze e-mail kunnen evenmin rechten worden ontleend door de geadresseerde. Van Mierlo contracteert niet op basis van toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van haar contractuele wederpartij en de toepasselijkheid van die voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De algemene voorwaarden van Van Mierlo en genoemde branchevoorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden via deze hyperlink.

________________

Van Mierlo sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling worden gewijzigd.

INFO@VMIERLO.NL 0174 - 522 300
Akkoordakkoord