Inleven. Realiseren. Beleven.
MENU

DISCLAIMER

De inhoud van dit bericht, e-mail en/of de mogelijke bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 

De inhoud van dit bericht, e-mail en/of de mogelijke bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bestemd, wordt u verzocht om de afzender onmiddellijk te informeren en dit bericht te vernietigen.

De digitale handtekening heeft geen relevantie voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen Van Mierlo en een derde partij, noch voor de vraag welke vennootschap behorende tot Van Mierlo partij is bij een (tot stand gekomen) overeenkomst. Dienaangaande is relevant wat daaromtrent is opgenomen in de overeenkomst zelf, alsmede hetgeen is opgenomen in de (eventueel) van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Van Mierlo en/of in de op de overeenkomst van toepassing zijnde branchevoorwaarden.

Aan dit bericht kunnen evenmin rechten worden ontleend door de geadresseerde(n). Van Mierlo contracteert niet op basis van toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van haar contractuele wederpartij en de toepasselijkheid van die voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De algemene voorwaarden van Van Mierlo en genoemde branchevoorwaarden zijn te raadplegen bij Van Mierlo, via info@vmierlo.nl.
____________

Van Mierlo sluit daarnaast elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de informatie op deze website. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Van Mierlo worden gewijzigd.

De algemene voorwaarden van Van Mierlo september 2023

Logo slider partners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

Wattco
VMeij Installaties
Van Mierlo Dinkq