Contact Service

Equestrum Maasland

NIEUWS

___________________________________________________________________________________

Terugkoppeling informatiebijeenkomst

d.d. 7-5-2018

Terugkoppeling informatiebijeenkomst 26 maart 2018...  Download

Informatiebijeenkomst Equestrum

d.d. 5-4-2018

Op 26 maart was de eerste informatiebijeenkomst voor direct omwonenden van het plan Equestrum. Hieronder vindt u de presentatie die gegeven is en de opmerkingen van omwonenden daarop.

Tijdens de informatieavond is afgesproken dat er ten opzichte van het procesvoorstel nog een extra openbare bijeenkomst wordt ingelast.

Hiervoor volgt binnenkort een uitnodiging. Deze uitnodiging wordt per mail verstuurd naar een ieder die zich aanmeldt middels het formulier op deze pagina. Tevens volgt een aankondiging in de plaatselijke krant 'de Schakel'.

Plan Equestrum Maasland

d.d. 12-3-2018

Stichting Equestrum, Lentiz onderwijsgroep en Van Mierlo Planontwikkeling i.c.m. BPD werken gezamenlijk aan een plan voor een hippisch kenniscampus in Maasland. Een (inter)nationale topsport opleiding voor de paardensport en alles wat daarbij komt kijken. Een ontwikkeling die het aanzien van de Nederlandse ruitersport internationaal versterkt. Tijdens de ontwikkeling van het plan gaan we actief in gesprek met buurtbewoners, betrokkenen en omwonenden om naar hun visie over dit plan te luisteren.

Het plan voor deze campus versterkt daarnaast de regio op regionale schaal in economische, educatieve en maatschappelijke zin. De stad-land relatie wordt benadrukt door recreatieve routes vanuit de rand van Maasland naar het buitengebied te ontwerpen en te faciliteren en daarmee de toegankelijkheid te verbeteren. Met extra aandacht voor landschappelijke inpassing die hoort bij de identiteit van Midden-Delfland, haar dorpsranden en met het oog op de gebruiker van het landschap krijgt de rand van Maasland een passende en aantrekkelijke nieuwe functie bij, voor zowel ruiters, fietsers en voetgangers.

Bron: http://www.plein06.nl/ontwikkeling-hippisch-kenniscampus-maasland/

INFO@VMIERLO.NL 0174 - 522 300
Akkoordakkoord