Contact Service

Herontwikkeling verzorgingstehuis Pijletuinenhof

Herontwikkeling verzorgingstehuis Pijletuinenhof | Naaldwijk

KMW Vastgoed heeft het oude verzorgingstehuis de Pijletuinenhof van Careyn in portefeuille genomen. Het plan is om deze locatie, welke gelegen is naast het nieuwe in aanbouw zijnde gemeentehuis in Naaldwijk, te herontwikkelen naar woningbouw. De planvorming bevindt zich in een verkennende fase en op dit moment wordt de haalbaarheid van de mogelijke ontwikkelrichtingen onderzocht. Gemeente Westland is reeds geïnformeerd over de voorgenomen planvorming. Indien de herontwikkelingsrichting is bepaald worden de stakeholders verder geïnformeerd.

Met de  herontwikkeling van de locatie Pijletuinenhof, wil KMW Vastgoed een verdere kwalitatieve impuls geven aan de Verdilaan-zone, waar op dit moment het nieuwe gemeentehuis wordt gerealiseerd.

INFO@VMIERLO.NL 0174 - 522 300
Akkoordakkoord