Contact Service

BOUWDAGBOEK

____________________________________________________________________________________________

EERSTE OPLEVERINGEN!

d.d. 9-10-2019

Het is zover: vandaag hebben de kopers van de eerste woningen in De Crispijn de sleutel van hun nieuwe (t)huis ontvangen! Het klussen, verhuizen en genieten van de nieuwe woonomgeving gaat nu écht beginnen. De komende weken worden de 13 herenhuizen opgeleverd.

FOTO'S DE CRISPIJN

d.d. 3-9-2019

FOTO'S DE CRISPIJN
FOTO'S DE CRISPIJN
FOTO'S DE CRISPIJN
FOTO'S DE CRISPIJN
FOTO'S DE CRISPIJN
FOTO'S DE CRISPIJN
FOTO'S DE CRISPIJN
FOTO'S DE CRISPIJN
FOTO'S DE CRISPIJN

VAN MIERLO ZOMERSLUITING

d.d. 29-7-2019

STAND VAN ZAKEN

d.d. 19-6-2019

Momenteel worden de nutswerkzaamheden uitgevoerd bij de 13 nieuwbouwwoningen. Binnenkort wordt aangevangen met de laatste ruwbouwwerkzaamheden en ondertussen is de afbouwfase ook in volle gang. Naar verwachting worden de woningen in september 2019 opgeleverd.

RIOOLAANSLUITINGEN & NUTSVOORZIENINGEN

d.d. 21-5-2019

Vanaf week 22 wordt gestart met de rioolaansluitingen van de nieuwbouwwoningen in de Crispijnstraat. Naar verwachting duren deze werkzaamheden twee weken. Deze werkzaamheden zullen in het wegdek plaatsvinden. Er worden aansluitingen op het hoofdriool gemaakt. 

Vervolgens starten de nutspartijen vanaf week 24 met het aansluiten van de nutsvoorzieningen. Naar verwachting duren deze werkzaamheden vier weken. De nutsaansluitingen vinden hoofdzakelijk plaats in het trottoir bij de nieuwbouwwoningen. 

Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en de nutspartijen. 

RIOOLWERKZAAMHEDEN

d.d. 14-5-2019

In verband met rioleringswerkzaamheden voor de huisaansluitingen van de 13 nieuwbouwwoningen, start de firma Meeuwissen met werkzaamheden in de Crispijnstraat vanaf week 22. De schatting is dat deze werkzaamheden ca. 2 weken in beslag nemen.

METSELWERK ACHTERZIJDE GESTART!

d.d. 30-4-2019

Wij delen graag een aantal nieuwe foto's van De Crispijn met u! De terrasvloeren aan de achterzijde zijn gestort en het metselwerk is gestart. Het metselwerk aan de voorzijde is af. Binnenkort worden de steigers verwijderd en is het resultaat aan de straatkant écht te bewonderen!

METSELWERK ACHTERZIJDE GESTART!
METSELWERK ACHTERZIJDE GESTART!
METSELWERK ACHTERZIJDE GESTART!
METSELWERK ACHTERZIJDE GESTART!

FOTO'S REALISATIE DE CRISPIJN

d.d. 2-4-2019

De realisatie van De Crispijn vordert. Wij delen graag een aantal foto's. Buiten is de ruwbouwfase in volle gang en binnen worden de eerste binnenwanden geplaatst. Stapsgewijs krijgt De Crispijn steeds meer vorm!

DAKBEDEKKING

d.d. 5-3-2019

De casco's van de 13 herenhuizen zijn gereed, de kozijnen zijn gemonteerd en de dakbedekking is nagenoeg aangebracht. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de dakbedekking en is het metselwerk in volle gang. Het patroon in het metselwerk is al goed zichtbaar!

KOZIJNEN & METSELWERK

d.d. 6-2-2019

De bouw van de 13 herenhuizen De Crispijn verloopt goed! De kalkzandsteenwanden op de tweede verdieping worden momenteel gelijmd. Naar verwachting zijn de casco's in week 7 gereed.

Daarnaast zijn de kozijnen op de begane grond geplaatst en worden op dit moment de kozijnen op de eerste verdieping geplaatst. Ook het metselwerk op de begane grond is gestart.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

d.d. 31-1-2019

De bouw van de 13 woningen in de Crispijnstraat vordert gestaag. Afhankelijk van weersomstandigheden kunnen sommige onderdelen, zoals het metselwerk, tijdelijk geen doorgang vinden.

Om overlast aan de omgeving te beperken hebben wij extra voorzieningen gemaakt om een groot deel van de bouw vanaf de achterzijde te realiseren. Dit kan echter niet de gehele bouwtijd, omdat deze tijdelijke bouwweg moet worden verwijderd zodra wij de dakterrassen aan de achterzijde gaan realiseren.

Ondanks deze voorziening hebben wij te maken met zeer weinig werkruimte, met name aan de zijde van de Crispijnstraat. Omdat het metselwerk is aangevangen en de steiger is geplaatst, is de werkruimte aan de voorzijde te beperkt om te kunnen bouwen. Om die reden zijn de bouwhekken geplaatst op een aantal parkeervakken.

Wij realiseren ons dat het nadeel daarvan is, dat op een aantal parkeerplaatsen geen auto’s kunnen parkeren. Echter, wanneer we het bouwhek op de rand stoep-parkeervak plaatsen, constateren wij dat auto’s deels op de straat staan. Hierdoor kan vrachtverkeer / vuilniswagen de straat niet meer in rijden. Deze situatie willen wij voorkomen.

Met de huidige verwachting blijft de afzetting van de parkeervakken tot ca. eind april 2019. Wanneer de buitenzijde van de werkzaamheden gereed zijn, zullen de hekken weer op de stoep geplaatst worden.

Met deze tijdelijke voorzieningen voorkomen wij dat wij dagelijks de straat moeten afsluiten voor het aanvoeren van materialen en plaatsen van een mobiele kraan, waardoor er meer overlast zou zijn voor de bewoners in de Crispijnstraat.

Wij vragen hiervoor uw begrip!

METSELWERK

d.d .15-1-2019

De steigers zijn opgebouwd en het metselwerk van de 13 herenhuizen is gestart!

PROEFMUURTJE METSELWERK

d.d. 20-12-2018

Wij hebben het proefmuurtje van het metselwerk binnengekregen. Deze proefmuur geeft de kleur van de metselwerk, de kleur van de voegen en de helft van de hanenkam weer, welke boven de kozijnen komt.

Na de kerstvakantie gaan we starten met het metselwerk en het stellen van de kozijnen.

EERSTE VERDIEPING

d.d. 5-12-2018

Stapsgewijs verrijzen de 13 herenhuizen De Crispijn! De begane grond de gereed. Momenteel worden de eerste verdiepingsvloeren voorzien van leidingwerk. Als de vloer gereed is, worden de kalkzandsteenwanden op de eerste verdieping geplaatst.

KALKZANDSTEENWANDEN

d.d. 14-11-2018

Momenteel wordt het lijmwerk uitgevoerd van de kalkzandsteenelementen. Hiermee worden de zgn. binnenspouwbladen en woningscheidende wanden opgebouwd. Van de eerste 6 woningen zijn de wanden op de begane grond gereed. Binnenkort worden de eerste 1e verdiepingsvloeren aangebracht.

WEGAFSLUITING 1 NOVEMBER

d.d. 29-10-2018

Zoals verwacht, wordt op donderdag 1 november de Crispijnstraat nogmaals afgesloten van 06.30 tot 12.00 uur in verband met het leeggen van de begane grondvloeren. Na 12.00 uur wordt de weg weer vrijgegeven.

Gelieve de parkeerplaatsen naast het bouwhek de gehele donderdag vrij te houden, in verband met het aanvullen van de fundering. Wij danken u voor uw medewerking.

BEGANE GRONDVLOEREN

d.d. 26-10-2018

Op dinsdagochtend 30 oktober a.s. wordt De Crispijnstraat afgesloten in verband met het leggen van de begane grondvloeren. Wij verzoeken u vriendelijk de parkeerplaatsen aan beide kanten van de bouwplaats vrij te houden voor het transport. 

De werkzaamheden duren van ca. 06.30 uur tot 11.00 uur. Daarna zal de straat weer worden vrijgegeven.

Naar verwachting wordt de Crispijnstraat op donderdag 1 november onder voorbehoud nogmaals afgesloten voor deel twee van het leggen van de begane grondvloeren. 

Ondertussen is de fundering van De Crispijn gestort. Bekijk de foto.

FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN

d.d. 22-10-2018

Op dinsdag 23 oktober 2018 wordt de fundering gestort van de 13 woningen De Crispijn. Dit wordt uitgevoerd met een mobiele betonpomp op een vrachtwagen die in de Crispijnstraat wordt geplaatst. De werkzaamheden wordt uitgevoerd vanaf ca. 10.00 -17.00 uur.

Wij verzoeken de bewoners/omwonenden van de Crispijnstraat vriendelijk om geen auto’s te parkeren vanaf huisnummer 103 t/m 87. Alvast dank voor uw medewerking!

WEGAFSLUITING

d.d. 15-10-2018

Door de levering van materialen wordt de Crispijnstraat dinsdagochtend 16 oktober en donderdagochtend 18 oktober tijdelijk afgesloten van ca. 7.00 – 12.00 uur.

STAND VAN ZAKEN OP DE BOUWPLAATS

d.d. 5-10-2018

Het heiwerk, wat door middel van een trillingsarme boorstelling is uitgevoerd, is op 25 september jl. afgerond. Momenteel wordt het grondwerk uitgevoerd, ter voorbereiding op de funderingswerkzaamheden. In week 41 start het afhakken van de heipalen. Dit houdt in dat we een stukje van de heipalen afhakken, zodat een deel van de wapening kan worden opgenomen in de fundering. Naar verwachting starten de funderingswerkzaamheden in week 42.

START HEIWERK VERZET

d.d. 19-9-2018

Wij hebben van het heibedrijf vernomen dat het heiwerk van De Crispijn na het weekend start, in verband met uitlopende werkzaamheden bij een eerder project. Dit betekent dat het heiwerk op maandag 24 september om 07.00 uur start en naar verwachting gereed is op dinsdag 25 september om 17.00 uur.

INFORMATIE BRIEF START BOUW

d.d. 12-9-2018

De nieuwbouw van 13 woningen De Crispijn gaat van start. Het heibedrijf zal naar verwachting op vrijdag 21 september 2018 starten met het heiwerk van de 13 nieuwbouwwoningen. Bijgesloten vindt u de informatiebrief met betrekking tot de start bouw en planning.

Informatiebrief Start Bouw De Crispijn... Download

STAND VAN ZAKEN BOUWVOORBEREIDING

d.d. 16-7-2018

De projectvoorbereiding van de De Crispijn is in volle gang. Naar verwachting start het heiwerk in circa week 38. Vanaf dat moment zullen de werkzaamheden zichtbaar zijn op de bouwlocatie.

SLOOP CRISPIJNSTRAAT AFGEROND!

d.d. 28-5-2018

De sloop van de oude bebouwing is afgerond! Op het lege stuk grond verrijzen binnenkort 13 herenhuizen ‘De Crispijn’. De voorbereidende grondwerkzaamheden starten.

OUDE BEBOUWING GESLOOPT!

d.d. 15-5-2018

SLOOPWERKZAAMHEDEN

d.d. 14-5-2018

Op zaterdag 12 mei jl. zijn de sloopwerkzaamheden in de Crispijnstraat te Den Haag afgerond! De oude bebouwing is gesloopt. De aankomende twee weken wordt het puin geruimd en worden de voorbereidende bouwwerkzaamheden uitgevoerd.

Sloopwerkzaamheden zaterdag 12 mei 2018

d.d. 8-5-2018

Ook op zaterdag 12 mei 2018 zullen de sloopwerkzaamheden aan de Crispijnstraat te Den Haag doorgaan. In verband met de veiligheid doen wij ons uiterste best de sloopwerkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren en af te ronden. Naar verwachting is dit de laatste afwijkende werkdag en worden er vanaf heden uitsluitend op reguliere werkdagen werkzaamheden uitgevoerd.

Informatiebrief omwonenden... Download

Sloopwerkzaamheden zaterdag 5 mei 2018

d.d. 4-5-2018

Op zaterdag 5 mei 2018 zullen de sloopwerkzaamheden aan de Crispijnstraat te Den Haag doorgaan. Wij vertrouwen op uw begrip.

SLOOP CRISPIJNSTRAAT DEN HAAG GESTART!

d.d. 1-5-2018

De sloop en sanering van de oude bebouwing in de Crispijnstraat te Den Haag is gestart! Op deze zeer binnenstedelijke locatie gaat Van Mierlo ‘De Crispijn’ realiseren: 13 nieuwe herenhuizen. Naar verwachting start de bouw in juli 2018.

INFORMATIEBRIEF OMWONENDEN

d.d 26-4-2018

De sloopwerkzaamheden van de oude bebouwing aan de Crispijnstraat in Den Haag gaan starten. De direct omwonenden ontvangen een brief per post. Download hier de informatiebrief... Download

INFO@VMIERLO.NL 0174 - 522 300
Akkoordakkoord