Contact Service

NIEUWS VANUIT DE BOUW

____________________________________________________________________________________________

EERSTE VERDIEPING

d.d. 5-12-2018

Stapsgewijs verrijzen de 13 herenhuizen De Crispijn! De begane grond de gereed. Momenteel worden de eerste verdiepingsvloeren voorzien van leidingwerk. Als de vloer gereed is, worden de kalkzandsteenwanden op de eerste verdieping geplaatst.

KALKZANDSTEENWANDEN

d.d. 14-11-2018

Momenteel wordt het lijmwerk uitgevoerd van de kalkzandsteenelementen. Hiermee worden de zgn. binnenspouwbladen en woningscheidende wanden opgebouwd. Van de eerste 6 woningen zijn de wanden op de begane grond gereed. Binnenkort worden de eerste 1e verdiepingsvloeren aangebracht.

WEGAFSLUITING 1 NOVEMBER

d.d. 29-10-2018

Zoals verwacht, wordt op donderdag 1 november de Crispijnstraat nogmaals afgesloten van 06.30 tot 12.00 uur in verband met het leeggen van de begane grondvloeren. Na 12.00 uur wordt de weg weer vrijgegeven.

Gelieve de parkeerplaatsen naast het bouwhek de gehele donderdag vrij te houden, in verband met het aanvullen van de fundering. Wij danken u voor uw medewerking.

BEGANE GRONDVLOEREN

d.d. 26-10-2018

Op dinsdagochtend 30 oktober a.s. wordt De Crispijnstraat afgesloten in verband met het leggen van de begane grondvloeren. Wij verzoeken u vriendelijk de parkeerplaatsen aan beide kanten van de bouwplaats vrij te houden voor het transport. 

De werkzaamheden duren van ca. 06.30 uur tot 11.00 uur. Daarna zal de straat weer worden vrijgegeven.

Naar verwachting wordt de Crispijnstraat op donderdag 1 november onder voorbehoud nogmaals afgesloten voor deel twee van het leggen van de begane grondvloeren. 

Ondertussen is de fundering van De Crispijn gestort. Bekijk de foto.

FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN

d.d. 22-10-2018

Op dinsdag 23 oktober 2018 wordt de fundering gestort van de 13 woningen De Crispijn. Dit wordt uitgevoerd met een mobiele betonpomp op een vrachtwagen die in de Crispijnstraat wordt geplaatst. De werkzaamheden wordt uitgevoerd vanaf ca. 10.00 -17.00 uur.

Wij verzoeken de bewoners/omwonenden van de Crispijnstraat vriendelijk om geen auto’s te parkeren vanaf huisnummer 103 t/m 87. Alvast dank voor uw medewerking!

WEGAFSLUITING

d.d. 15-10-2018

Door de levering van materialen wordt de Crispijnstraat dinsdagochtend 16 oktober en donderdagochtend 18 oktober tijdelijk afgesloten van ca. 7.00 – 12.00 uur.

STAND VAN ZAKEN OP DE BOUWPLAATS

d.d. 5-10-2018

Het heiwerk, wat door middel van een trillingsarme boorstelling is uitgevoerd, is op 25 september jl. afgerond. Momenteel wordt het grondwerk uitgevoerd, ter voorbereiding op de funderingswerkzaamheden. In week 41 start het afhakken van de heipalen. Dit houdt in dat we een stukje van de heipalen afhakken, zodat een deel van de wapening kan worden opgenomen in de fundering. Naar verwachting starten de funderingswerkzaamheden in week 42.

START HEIWERK VERZET

d.d. 19-9-2018

Wij hebben van het heibedrijf vernomen dat het heiwerk van De Crispijn na het weekend start, in verband met uitlopende werkzaamheden bij een eerder project. Dit betekent dat het heiwerk op maandag 24 september om 07.00 uur start en naar verwachting gereed is op dinsdag 25 september om 17.00 uur.

INFORMATIE BRIEF START BOUW

d.d. 12-9-2018

De nieuwbouw van 13 woningen De Crispijn gaat van start. Het heibedrijf zal naar verwachting op vrijdag 21 september 2018 starten met het heiwerk van de 13 nieuwbouwwoningen. Bijgesloten vindt u de informatiebrief met betrekking tot de start bouw en planning.

Informatiebrief Start Bouw De Crispijn... Download

STAND VAN ZAKEN BOUWVOORBEREIDING

d.d. 16-7-2018

De projectvoorbereiding van de De Crispijn is in volle gang. Naar verwachting start het heiwerk in circa week 38. Vanaf dat moment zullen de werkzaamheden zichtbaar zijn op de bouwlocatie.

SLOOP CRISPIJNSTRAAT AFGEROND!

d.d. 28-5-2018

De sloop van de oude bebouwing is afgerond! Op het lege stuk grond verrijzen binnenkort 13 herenhuizen ‘De Crispijn’. De voorbereidende grondwerkzaamheden starten.

OUDE BEBOUWING GESLOOPT!

d.d. 15-5-2018

SLOOPWERKZAAMHEDEN

d.d. 14-5-2018

Op zaterdag 12 mei jl. zijn de sloopwerkzaamheden in de Crispijnstraat te Den Haag afgerond! De oude bebouwing is gesloopt. De aankomende twee weken wordt het puin geruimd en worden de voorbereidende bouwwerkzaamheden uitgevoerd.

Sloopwerkzaamheden zaterdag 12 mei 2018

d.d. 8-5-2018

Ook op zaterdag 12 mei 2018 zullen de sloopwerkzaamheden aan de Crispijnstraat te Den Haag doorgaan. In verband met de veiligheid doen wij ons uiterste best de sloopwerkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren en af te ronden. Naar verwachting is dit de laatste afwijkende werkdag en worden er vanaf heden uitsluitend op reguliere werkdagen werkzaamheden uitgevoerd.

Informatiebrief omwonenden... Download

Sloopwerkzaamheden zaterdag 5 mei 2018

d.d. 4-5-2018

Op zaterdag 5 mei 2018 zullen de sloopwerkzaamheden aan de Crispijnstraat te Den Haag doorgaan. Wij vertrouwen op uw begrip.

SLOOP CRISPIJNSTRAAT DEN HAAG GESTART!

d.d. 1-5-2018

De sloop en sanering van de oude bebouwing in de Crispijnstraat te Den Haag is gestart! Op deze zeer binnenstedelijke locatie gaat Van Mierlo ‘De Crispijn’ realiseren: 13 nieuwe herenhuizen. Naar verwachting start de bouw in juli 2018.

INFORMATIEBRIEF OMWONENDEN

d.d 26-4-2018

De sloopwerkzaamheden van de oude bebouwing aan de Crispijnstraat in Den Haag gaan starten. De direct omwonenden ontvangen een brief per post. Download hier de informatiebrief... Download

INFO@VMIERLO.NL 0174 - 522 300
Akkoordakkoord