Contact Service

Privacy Statement

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen diensverlening van Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling noodzakelijk is.

INFO@VMIERLO.NL 0174 - 522 300