Inleven. Realiseren. Beleven.
MENU

COMMERCIEEL VASTGOED

Iedereen heeft recht op een plek om te werken, te recreëren en zorg te krijgen...

GEBIEDSONTWIKKELING HONDERDLAND

WERKWIJZE

Vanaf het eerste idee tot en met de oplevering en service. Van Mierlo beheerst de gehele klantreis voor zowel bedrijfsgebouwen, winkelcentra als zorgvastgoed, samengevat: commercieel vastgoed.

Onze kracht ligt in het begeleiden van complexe projecten. Onze flexibiliteit zorgt ervoor dat wij in staat zijn verschillende type projecten tot een goed einde te brengen.

Wij zijn altijd op zoek naar de optimale combinatie van maatschappelijke, economische, duurzame en ruimtelijke inpassing. Hierbij verliezen wij de wensen van de klant nooit uit het oog. Inleven in de wensen en behoeften van eindgebruikers, deze uitgangspunten vormgeven tot een project, om zo samen een optimale (werk)plek te realiseren.

We maken van een bedrijfsgebouw een dynamische werkruimte, van een winkelcentrum een gezellige ontmoetingsplek en van een zorggebouw een veilige omgeving waar optimaal zorg verleend kan worden.

Bij het realiseren van commercieel vastgoed zijn verschillende partijen betrokken. Een goede afstemming is van belang om de klantreis in goede banen te leiden. Wij zijn als het ware de regisseur in de keten waarbij wij ons richten op een efficiënte maar voornamelijk fijne samenwerking.

Zowel vanuit onze eigen ontwikkelafdeling als in opdracht van derden ontwikkelen en bouwen wij vastgoed. Elk project is verschillend, maar ons uitgangspunt blijft hetzelfde: het realiseren van duurzame leefomgevingen waar de eindgebruikers zich thuis voelen.

SHOWCASE

WERKGEBIED

Van Mierlo richt zich op (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling en -realisatie van woonbuurten en commercieel vastgoed.

Ons werkgebied ligt voornamelijk in de regio Zuid-Holland, maar voor een mooi project is geen afstand te groot.

SAMENWERKING

Duurzame samenwerkingen zorgen voor extra waardecreatie van ruimte. Van Mierlo ontwikkelt en realiseert in opdracht van en in samenwerking met (ontwikkel)partners en co-makers.

DAEL Groep
DLG Logistics
Pulsar Planontwikkeling
Cool Control
Horconex
Mercedes-Benz
Kalfsbeek BMW
Gouden Buurten C.V.
Gemiva