Inleven. Realiseren. Beleven.
MENU
21-12-2023

REALISATIE 250 WONINGEN WESTGAAG MAASSLUIS

Op 20 december 2023 is de ontwikkel- en realisatieovereenkomst getekend tussen Gemeente Maassluis en Van Mierlo.

REALISATIE 250 WONINGEN WESTGAAG MAASSLUIS

Op 20 december 2023 is de ontwikkel- en realisatieovereenkomst getekend tussen Gemeente Maassluis en Van Mierlo. Gelijktijdig is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Wilgenrijk en Van Mierlo. In afstemming met Wilgenrijk ontwikkelen en bouwen wij 250 nieuwbouwwoningen op de locatie Westgaag in Maassluis. Dit betreft het meest noordelijke deel van Dijkpolder - ook al bekend onder de naam Wilgenrijk - en ligt tegen de gemeentegrens met de Gemeente Westland aan.

Het woningbouwprogramma bestaat uit 250 woningen, waarvan 33% sociale huur, 4,8% middenhuur en 12,6% betaalbare koop. Het resterende deel betreft koopwoningen in de vrije sector. Hierdoor ontstaat een woonbuurt die aansluit op de woonbehoeften van een brede doelgroep. Westgaag wordt een duurzame wijk, waar het fijn wonen is voor jong en oud, starters en doorstromers.

Bij de ontwikkeling van het project is er veel aandacht voor kwaliteit. Naast de hoge kwaliteit van de woningen, zal er veel aandacht worden besteed aan de inrichting van de openbare ruimte, waarin klimaatadaptatie, goede waterhuishouding en parkeren zoveel als mogelijk uit het zicht een plek krijgen. Daarnaast wordt de nieuwe woonbuurt kindvriendelijk, met voldoende speelplaatsen.

Momenteel ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij de gemeente. In het eerste kwartaal van 2024 wordt deze aan de gemeenteraad aangeboden. Daarna zal meer bekend worden over het eerste woningaanbod op deze locatie.