Inleven. Realiseren. Beleven.
MENU

CORNELIS VAN EERDENSTRAAT EO

Van Mierlo Dinkq heeft in opdracht van Vestia groot onderhoud uitgevoerd bij 95 eengezinswoningen in de Cornelis van Eerdenstraat eo in Zoetermeer.

De eengezinswoningen in de Cornelis van Eerdenstraat, Jan Hoornstraat, John McCormickstraat, Lindeplein en Kastanjeplein zijn gebouwd in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Nu, ruim 60 jaar later, zijn de eisen voor isolatie en ventilatie veranderd. 

De werkzaamheden bestonden uit gevelisolatie, nieuw voegwerk, nieuwe goten en regenpijpen en nieuwe kozijnen. Ook zijn bij diverse woningen de keuken, badkamer en toiletten vernieuwd. Daarnaast is er asbest verwijderd van een aantal bergingsdaken en is er nieuwe ventilatie geplaatst.

De werkzaamheden zijn gefaseerd, per blok, uitgevoerd. Aangezien het groot onderhoud in bewoonde staat is uitgevoerd, is er veelvuldig contact geweest met de bewoners; zij zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en mogelijke overlast. Er is een rustwoning gerealiseerd waar bewoners altijd langs konden komen voor informatie of een kopje koffie. De bewoners zijn, waar nodig, geholpen met het verplaatsen van spullen en er is gezorgd voor verhuisdozen en afdekzeilen, zodat de spullen beschermd konden worden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden is de uitvoerder bij de bewoners langsgegaan om te inventariseren welke werkzaamheden er uitgevoerd moesten worden, wat dit betekende voor hen en zijn er afspraken gemaakt.

Opdrachtgever: Vestia