Inleven. Realiseren. Beleven.
MENU

KUYPERWIJK FASE 1

In de Kuyperwijk in Delft heeft Van Mierlo Dinkq in opdracht van Vestia groot onderhoud uitgevoerd aan 202 bestaande woningen.

KUYPERWIJK FASE 1

Het project bestond uit meerdere fasen, waarbij wij fase 1 hebben uitgevoerd. Wij zijn gestart bij de woningen in de Vosmaerstraat, waarna de werkzaamheden ook zijn uitgevoerd in de Van Kinschotstraat, Van Almondestraat en Van Beresteynstraat. De werkzaamheden bestonden uit het verduurzamen van de schil van de gebouwen, waaronder dak- en gevelisolatie, vloerisolatie op de begane grond en het vervangen of verbeteren van de kozijnen.

Daarnaast is noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, zoals het upgraden van de portieken met een nieuwe belinstallatie en zijn een aantal badkamers, keukens en toiletten vervangen of hersteld. Ook er is mechanische ventilatie in de woningen aangebracht en, waar nodig, asbest verwijderd. De woningen zijn nu comfortabeler, energiezuiniger en veiliger.

Modelwoning
Voor de start van de werkzaamheden konden bewoners een kijkje nemen in de modelwoning. Hierdoor kregen zij een goed beeld van de werkzaamheden en verbeteringen. De werkzaamheden vonden plaats in bewoonde staat. Om de bewoners tijdens de werkzaamheden een rustige plek te bieden, waren er rustunits. Voor iedereen waarbij ook de badkamer, keuken en/of toilet werden vervangen, waren er logeerwoningen beschikbaar. De bewonersbegeleiders van Vestia en ons uitvoeringsteam hebben hen zoveel mogelijk geholpen en voorzien van advies tijdens de werkzaamheden.

Bij de oplevering kregen alle bewoners een verrassingsbox met producten van plaatselijke winkeliers. Tevens werd de oplevering gevierd met de onthulling van een muurschildering van kunstenaars Micha Debie en Dopie.

Opdrachtgever: Vestia